<< ประกาศปรับราคาสินค้า ( AG04 = 3,200 / CLB01 = 3,200 / CLS02 = 1,800 / CLS02_2B = 3,200 )...มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป...                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

คลอโรฟิลล์ !! chlorophyll และ แองเจิ้ล Angel  บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด  

      103/9/ หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง สาย 3 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง 21000   -  หมู่ที่ 5 ถนนปากช่อง-ลำนารายณ์ (2247) บ้านเขานมนาง ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  โทร 085-1785480   

 
 

 

 

  
xxxx 

      AG04             แองเจิ้ล กล่องใหญ่                                                         3200

      CLB01            คลอโรฟิลล์ ชนิดน้ำ ขวดใหญ่                                         3200
      CLS02            คลอโรฟิลล์ ชนิดน้ำ ขวดเล็ก 1 ขวด                                1800
      CLS02_2B     คลอโรฟิลล์ ชนิดน้ำ ขวดเล็ก 2 ขวด                                3200
      FB03              ไฟเบอร์ คอมเพล็กซ์                                                       1800
      FT05               ไฟโตซี่                                                                          2000
      UT06              ยูทีเอส ลูทีน คอมเพล็กซ์ พลัส                                        2400
      P01                 CLB + FB [คลอโรฟิลล์ 1ขวด + ไฟเบอร์ 1กล่อง]                   3500
      P02                 CLB + FT [คลอโรฟิลล์ 1ขวด + ไฟโตซี่ 1กล่อง]                      3500
      P03                 CLB + UTS [คลอโรฟิลล์ 1ขวด + ยูทีเอส ลูทีน 1กล่อง]           3700
      P04                 AG + FB [ANGEL 1กล่อง + ไฟเบอร์ คอมเพล็กซ์ 1กล่อง]      3500
      P05                 AG + FT [ANGEL 1กล่อง + ไฟโตซี่ 1กล่อง]                          3500
      P06                 AG + UTS [ANGEL 1กล่อง + ยูทีเอส ลูทีน 1กล่อง]               3700
      P07                 FB + FT + UTS [ไฟเบอร์ 1 + ไฟโตซี่ 1 + ลูทีน 1]                   3900
 xxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ ขนาด 473 ml (ขวดใหญ่)   คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์  ขนาด  236.5 ml.  แพ็คคู่  x 2  (ขวดกลาง)
  

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% ชนิดเข้มข้น 
นำเข้าของแท้จาก De Souza.,U.S.A.)
ราคาปกติ ขวดละ  : 3,500 บาท
ราคาพิเศษ! ขวดละ : 3,200 บาท
โปรโมชั่น! ลดพิเศษราคา -
(หมายเลข อย. 21-4-00449-1-0001)

 คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% ชนิดเข้มข้น
นำเข้าของแท้จาก De Souza.,U.S.A.)
ราคาปกติ คู่ละ  : 3,500 บาท 
ราคาพิเศษ! คู่ละ : 3,200 บาท
โปรโมชั่น! ลดพิเศษราคา -
 
(หมายเลข อย. 21-4-00449-1-0001)
 x    
   ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา แองเจิล1 กล่อง มี 4 แผง แผงละ15 แคปซูล   ลูทีน  คอมเพล็กซ์ พลัส       LUTEIN COMPLEX PLUS  1 กล่อง  30 แคปซูล
   ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา แองเจิล  60 แคปซูล
นำเข้าโดย บ.บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด
ราคาปกติ กล่องละ  3,500 บาท
ราคาพิเศษ! กล่องละ : 3,200 บาท
โปรโมชั่น! ลดพิเศษราคา -
(หมายเลข อย.13-1-06950-1-0002)

 LUTEIN COMPLEX PLUS
นำเข้า USA แท้ โดย บ.บ้านสมุนไพรชัยมงคล
ราคาปกติ กล่องละ: 3000 บาท
ราคาพิเศษ : 2,400 บาท
โปรโมชั่น! ลดพิเศษราคา -
(หมายเลข อย. 11-1-11054-1-0031)

 x    
   ไฟเบอร์ คอมเพล็กซ์( FIBER  COM
 PLEX) 1 กล่อง จำนวน 10 ซอง (ซองละ 25 กรัม)    ไฟโตซี่ สเต็มเซลล์ นำเข้า USA แท้ PHYTOCY STEM CELL 1 กล่อง จำนวน 30 ซอง
   ไฟเบอร์ คอมเพล็กซ์ (FIBER COMPLEX)
นำเข้า USA แท้ โดย บ.บ้านสมุนไพรชัยมงคล 
ราคาปกติ กล่องละ: 2500 บาท
ราคาพิเศษ! : 1,800 บาท
โปรโมชั่น! ลดพิเศษราคา -
(หมายเลข อย. 50-1-04157-1-0089)

  ไฟโตซี่ สเต็มเซลล์ (PHYTOCY STEM CELL)
นำเข้า USA แท้ โดย บ.บ้านสมุนไพรชัยมงคล
ราคาปกติ กล่องละ: 2700 บาท
ราคาพิเศษ : 2,000 บาท
โปรโมชั่น! ลดพิเศษราคา -
(หมายเลข อย. 50-1-04157-1-0085)

 x    
    
 ดูเพิ่มเตืม 
 


 
   
x


( เว็บไซต์ตัวแทน  ไม่ใข่เว็บไซต์บริษัท ) Copyright © 2009:© All Rights Reserved ( Power by  Bansamonprai.com  )